MASSAGE EN BEWUSTWORDING

Het lichaam en de geest (zijn) vormen samen een onlosmakelijk geheel. Dit betekent dat lichamelijke invloeden, zoals bij langdurige lichamelijke klachten, onvermijdelijk ook effect hebben op de geestelijke gesteldheid.

Andersom werkt het precies hetzelfde. Bij langdurige geestelijke overbelasting zoals stress, depressieve klachten, of een te hoge werkdruk, vertaalt dit zich veelal naar lichamelijke klachten, zoals veelvuldige hoofdpijn, maagklachten, misselijkheid, of rugproblemen, waar geen duidelijke lichamelijke oorzaak voor is.

Het zijn signalen die je lichaam geeft om iets onder de aandacht te brengen. Het is iets wat aan je aandacht, je bewustzijn ontsnapt. Het lichaam is in staat om gevoelens, gedachten en ervaringen vast te houden en op te slaan, maar kan deze ook weer los laten. Door te ervaren wat zich laat zien en daar met aandacht bij te blijven, kun je contact maken met datgene wat de klacht je te vertellen heeft. Dit kan verheldering geven, waardoor je dichter bij de basis, de oorzaak van je klacht kan komen.

Ik heb ervaren dat ik door observeren, en vervolgens masseren je een opening kan geven voor het willen voelen. En met een gesprek kun je de ander op weg helpen bij deze bewust-wordingsprocessen. Het is daarom noodzakelijk om bij klachten waar geen duidelijke medische oorzaak voor aanwezig is, te kijken naar het totale beeld van iemand.

Bewustwording
Opgebouwde spanning door overbelasting, stress en onverwerkte emoties kunnen op termijn (chronische) klachten veroorzaken. Massage kent veel positieve effecten. Het genezende effect van ontspanning is algemeen bekend. Een ander positief effect van massage is, dat het je de mogelijkheid biedt een bewustzijnsproces op gang te brengen. Bewustwording stelt je in staat opgeslagen spanning te herkennen en deze los te laten. Het is tevens een belangrijke factor ter voorkoming van klachten. Neem tijd voor jezelf en leer te luisteren naar je lichaam. Het kan je veel vertellen.

Holistische visie
Holistisch, dat klinkt misschien wat zweverig. Holisme is eigenlijk een ander woord voor ‘geheel’. Het is een zienswijze, een soort levensvisie. Een holistische massage verschilt van andere massages omdat er gekeken wordt naar de mens als geheel. Niets in het lichaam staat op zichzelf. Alles is onderling in verbinding met elkaar door middel van bloedvaten, weefsel, spieren, energiebanen. Maar ook lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle emoties worden niet alleen op geestelijk vlak beleefd, maar ook lichamelijk. Een paar voorbeelden? Denk maar aan kippenvel krijgen bij slecht nieuws, een brok in je keel van ontroering, bleek worden van schrik, blozen bij een complimentje, vlinders in je buik van verliefdheid...

 


Puur Massage Barneveld Voorthuizen Boedha 1a
 
Puur Massage Barneveld Voorthuizen Handdoeken 1a
 
Puur Massage Barneveld Voorthuizen letters 2a